מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מספר 9/2021: דרוש/ה רכז/ת וועדות השמה ומזכיר/ת מחלקת פרט(100% משרה) 16/03/2021

עבור לארכיון דרושים