מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
דרוש/ה רכז/ת עוגן בתוכנית אתגרים – החברה הערבית )%07 משרה( 11//7/1 מספ 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה נהג/ת אוטובוס במועצה (100% משרה ) 3 משרות מכרז מספר 20/0 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה עובד/ת אחזקת מקלטים ( 100% משרה ) מספר 41/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה קב"ט מוס"ח ( קצין/ת בטחון מוסדות חינוך ) ( 100% משרה ) מספר 42/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתר (100% משרה ) מספר 42/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת מגמת מחול במרכז האומנויות "יד חריף" ושלוחותיו (100% משרה ) 46/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים ב"האלה" ( 100% משרה ) מספר 45/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת מעונות יום ומשפחתונים ( 50% משרה ) מספר 48/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים ב"השחר" ו"עין הרים" ( 100 % משרה ) מספר 44/2021 22/07/2021 05/08/2021
דרוש/ה מזכיר/ה למרכז אומנויות ביד חריף ( 100 % משרה ) מספר 47/2021 22/07/2021 05/08/2021

עבור לארכיון דרושים