מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
דרוש/ה סדרן/ית אוטובוס (100% משרה) מספר 71/22 23/11/2022 06/12/2022

עבור לארכיון דרושים