מסמכים הנדרשים להגשה

יש למלא את המסמך הבא לכל הגשה למשרה ולשלוח בצירוף שאר המסמכים הנדרשים:
שאלון אישי - מועמדות למכרז הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במועצה

דרוש תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
מכרז מספר 64/23 דרוש/ה מזכיר/ה בית ספר אלון (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 65/23 דרוש/ה מנהל/ת מינהל חינוך (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 63/23 דרוש/ה מנהלנ/ית בית קסם (50% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 61/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית הספר עין הרים (100% משרה) 21/09/2023 05/10/2023
מכרז מספר 62/23 דרוש/ה עובד/ת משק ותחזוקה בית ספר נווה שלום (50% משרה) 21/09/2023 05/10/2023

עבור לארכיון דרושים