הביטוח הלאומי משתתף בהוצאות הלימודים של משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות), ושל משפחות עם 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים.

מי זכאי למענק:

הילדים במשפחות אלה, שנולדו בין ה-1.1.2003 ל-31.12.2014.

שימו לב,
התשלום הוא לפי תאריך הלידה של הילד, ולא לפי הכיתה שבה הוא לומד.

לכן יש ילדים שמקבלים עבורם מענק גם אם הם עדיין בגן, ומצד שני יש ילדים שעולים לכיתה י"ב והם אינם זכאים השנה למענק.

סכום המענק 1,021 ש"ח לכל ילד
המענק ייכנס לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2020.

למידע נוסף על הגשת הבקשה למענק הלימודים >>