לידיעתכם בחוברות הגשת הרשימות מועמדים לבחירות למועצה האזורית - למליאת המועצה, (חוברת ירוקה), חלה טעות בעמודים  9-13 בנושא חתימות מגישי הרשימה (תומכים) כדלהלן:

במקום שיהיה רשום "חתימה" רשום "המען".

לאור האמור יש למחוק את המילה "המען" ולרשום במקום "חתימה".

שימו לב בעמוד 14 בחוברת הנ"ל נרשם כמתבקש.

הגשת הרשימות ללא חתימה כפי שמפורט לעיל, לא תתקבל  ע"י מנהל הבחירות.

לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל לנטלי natalio@m-yehuda.org.il