מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 02/2019: לביצוע גרפי והפקות שילוט 13/05/2019 12/06/2019
מכרז מס' 12/2019: לביצוע עבודות גרפיקה ודפוס 13/05/2019 12/06/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים