מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 05/2023 למתן שירותי ליווי וניהול תכנית ניטור שפכים במועצה אזורית מטה יהודה 17/03/2023 17/04/2023
מכרז 3/2023 - מכרז לקבלת זיכיון להפעלה, ניהול, ואחזקה של בריכת השחייה בישוב שריגים-לאון הסתיים מסתיים היום בשעה 12:00 08/02/2023 30/03/2023
מכרז פומבי מס' 34/2022 לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים ובדק במבני ציבור ומוסדות חינוך במועצה אזורית מטה יהודה "מכרז מסגרת" הסתיים מסתיים היום בשעה 12:00 19/12/2022 30/03/2023

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על שירותי ניהול ופיקוח מכרז: אספקת ריהוט וציוד מס': רה/4/2019 30/01/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים