מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 18/2020: אספקת חומרי ניקוי לגני ילדים 22/11/2020 14/12/2020
מכרז פומבי מס' 16/2020 לאחזקה שוטפת והבאה לתקן של מתקני משחק במועצה אזורית מטה יהודה 05/11/2020 03/12/2020
מכרז 17/2020- עבודות גינון באנדרטת הל"ה 01/11/2020 26/11/2020
מכרז 15/2020 - מתן שירותי יחסי ציבור לתחום התיירות במועצה האזורית מטה יהודה 01/11/2020 26/11/2020
מכרז פומבי מס' 05/2020 החלטת ועדת מכרזים 29/07/2020

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
ועדת השלושה - מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות לתלמידים 19/11/2020 26/11/2020

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים