מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 23/ 20 - איסוף והובלת פסולת 20/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי מספר 18/2023: לאספקת חומרים וכלי חשמל למועצה האזורית מטה יהודה 07/09/2023 11/10/2023
מכרז פומבי מספר 21/2023: לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים 07/09/2023 11/10/2023
מכרז פומבי מספר 15/2023: לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר במוסדות חינוך וציבור 07/09/2023 11/10/2023

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 02/2023 לביצוע עבודות גינון 31/08/2023 27/09/2023

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT, מס' מח/33/2023 17/08/2023
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/4/2019 14/08/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים