מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז 27/2022 הפקת אירועי תרבות עבור המועצה 15/11/2022 12/12/2022
מכרז 20/2022 הפעלת מעונות יום 15/11/2022 19/12/2022
מכרז פומבי מס' 26/2022 למתן שירותי מערכת אינוונטר למועצה האזורית מטה יהודה 03/11/2022 29/11/2022

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 6/2022 להרחבת בית ספר הרטוב בישוב צרעה במועצה אזורית מטה יהודה 23/11/2022 02/01/2023

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים