מכרזי מועצה

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי מועצה.

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
בקשה לקבלת הצעות לליווי וניהול תחום הדלקים 19/02/2024 11/03/2024
מכרז מס' את/32/2022 להקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 29/01/2024
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT, מס' מח/33/2023 17/08/2023
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/4/2019 14/08/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים