מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז 31/2019: מתן שרותי אספקת עבודות ריסוק גזם אשר בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 13/11/2019 04/12/2019
מכרז 32/2019: מתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום הביטוח בענף האלמנטרי 13/11/2019 02/12/2019
מכרז מס' 26/2019: שירותי תובע חיצוני 29/10/2019 21/11/2019
מכרז מס' 25/2019: אספקת ריהוט וציוד לגני ילדים עבור המועצה האזורית מטה יהודה 07/10/2019 25/11/2019

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
ועדת השלושה - ליסינג תפעולי לכלי רכב 11/11/2019 18/11/2019

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.


עבור לארכיון המכרזים