שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני לרכז תכנית ניצנים רשותי בחצי משרה כללי חיצוני 19/07/2018 31/07/2018
קול קורא להעסקת מורים למוזיקה לגיל הרך כללי 17/07/2018 31/07/2018
אחראי משק ותחזוקה לבית ספר החווה החקלאית בצרעה ולבית ספר דרור בצור הדסה כללי חיצוני 12/07/2018 26/07/2018
ועדת השלושה -החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים 09/07/2018 09/09/2018
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד 28/06/2018 28/07/2018

עבור לארכיון המכרזים