מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מספר 13/2022: למתן שירותי הפעלת מרכז וחוג לאקרובטיקה אווירית למועצה האזורית מטה יהודה 22/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי מספר 10/2022: למתן שרותי קבורה, ניהול ועריכת הלוויות בבתי עלמין אזוריים אשר בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 22/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי מספר 11/2022: מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, ו/או למערכת GIS ולשרותים נוספים 22/06/2022 20/07/2022
מכרז פומבי מספר 12/2022: מכרז לשירותי העתקות , צילומים ותווין 22/06/2022 20/07/2022
מכרז פומבי מס' 8/2022 למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי המועצה ממקורות עצמיים 09/06/2022 07/07/2022

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז לביצוע עבודות ביוב מס' עב 12/2021 13/06/2022

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים