מטה יהודה מקדמת שימוש באנרגיה סולארית


הוועדה לתכנון ובנייה אישרה השבוע תעודות גמר להתקנת מערכות סולאריות צפות על שני מאגרי מים השייכים לקיבוצים רמת רחל ונחשון.

המערכות מותקנות על גבי משטחי ציפה הממוקמים במרכזם של מאגרי מי הקולחין וכן בצידי המאגרים.

עבור מאגר נחשון אושרה התקנת מערכת בהספק של 11.5 מגה וואט, עבורו ניתן היתר בנייה בספטמבר 2023.

למאגר ענות השייך לקיבוץ רמת רחל אושרה התקנת מערכת בהספק של 4.8 מגה וואט, עבורו ניתן היתר בנייה באפריל 2023.

פרויקטים ייחודיים אלו מתווספים למאות אישורים להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבנים חקלאיים במשקים הפרטיים אשר ניתנו בשנים האחרונות.

המועצה מבקשת לקדם ולתת עדיפות לפרויקטים ומיזמים ירוקים המקדמים חיסכון באנרגיה וייעול צריכת האנרגיה.