כל יישוב סוחב איתו "תיק קטן"

פרויקט חלוקת תיקי מענה לאירועי שריפות ביישובי המועצה יצא לדרך


בהמשך להחלטת הנהלת המועצה ולאישור המליאה להמשיך ולהקצות משאבים וציוד התמגנות למניעת שריפות ברחבי המועצה, בשבועות האחרונים סיימה המועצה את פרויקט חלוקת תיקי עזרה ראשונה למניעת שריפות ליישובים.

מחלקת הביטחון במועצה עברה בין היישובים והעבירה לידיהם תיק הנותן מענה ראשוני לכיבוי אש, מלבד הציוד הקיים כיום ביישובים. בערכת "העזרה הראשונה" ניתן למצוא צנרת באורך 100 מטר, מתאמים ומפתחות לצורך התחברות לברזים שונים, מזנקים וציוד התגוננות אישית בסיסית, כפפות, נשמיות, ציוד עזרה ראשונה לנפגעי שריפות ועוד.

המועצה קוראת בכל הזדמנות ופועלת בכל ערוץ מול הנהגות היישובים להבטיח הערכות ומוכנות היישובים והמועצה לאירועי שריפות, לצד הקצאת משאבים רבים לפעולות חישוף צמחייה ועצים מסוכנים ויצירת אזורי חיץ.

ההערכות והמוכנות המוקדמת מסייעת לנו לפעול בצורה בטוחה, טובה ומהירה מול כל אירוע שריפה בשטחנו לצד מחלקת הביטחון של המועצה וכיבוי האש.