שומרים על הלב הירוק!

הישג חשוב לטבע ולמועצה בעתירה נגד ההפרדה המפלסית בצומת אורה שמאיימת לפגוע אנושות בטבע והשטחים הפתוחים.


בית המשפט המחוזי פסק היום, יום חמישי 23.2.23 בעתירה שהגשנו יחד עם החברה להגנת הטבע נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא ההפרדה המפלסית בצומת אורה בואכה רכס לבן, לטובת המועצה והחברה להגנת הטבע.

השופט ביטל את החלטת המועצה הארצית והחזיר את המדינה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה, כפי שהחליטה וועדת המשנה לעררים. ניתן לומר שזהו הישג גדול ומרשים למטה יהודה במאבקה על השמירה על השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי ועל הלב הירוק של מדינת ישראל.

נזכיר שעיקרי התוכנית ההרסנית של "ההפרדה המפלסית בצומת אורה" מדברת על מינהור במפלס תת קרקעי באמצעות שתי מנהרות דו נתיביות, ומעליהן הרחבת הדרך על פני הקרקע. מדובר על תוכניות חציבה מאסיביות בהרי ירושלים.

מתוך פס"ד:

"לסופו של יום, הוחלט בדעת רוב לקבל את הערר בנקודה זו, ולבטל את החלטת  הוועדה המחוזית לאשר את התכנית, בשל הפגמים שנפלו בהליך, וזאת, תוך קביעת מתווה לתיקונה כאמור לעיל."

 

ממטה יהודה נמסר:

פסק הדין מהווה הישג משמעותי למי שהטבע, המרחב הכפרי והשטחים הפתוחים חשובים לו. מטה יהודה תמשיך להוביל ולפעול במאבק על שמירת שטחי טבע ערכיים המהווים את הסביבה, הנוף הירוק והמרחב הכפרי בלב הירוק של ישראל.