תושבי מטה יהודה למען נפגעי רעידת האדמה בתורכיה


תושבי מטה יהודה יזמו איסוף של שמיכות שקי שינה ומעילים לשלוח דרך ההסתדרות הציונית לתורכיה. היוזמות והיוזמים  מוריה מגבעת יערים וליטל סופרי מטל שחר שהקימו מרכז איסוף ציוד.

תודה למנחם במתחם העבודה אליאס מתעוז שאפשר לרכז את הפעילות במתחם  "מקום בכפר"

ותומר מקיבוץ נחשון בחנות יד 2 ושבט צופים בצור הדסה.

היוזמות פנו לתחום המעורבות החברתי במטה יהודה שמרכזת סילבי אהרון לסיוע בשינוע הציוד. המועצה גייסה את אשר ממסילת ציון ורכב מועצה של אגף איכות הסביבה יחד עם העגלה של הרשות לביטחון קהילתי ויצאו לדרך.

בשילוב כוחות, שיתופי פעולה ולב רחב של תושבי מטה יהודה ועובדי המועצה יצאה לדרך יומה ותרומה למצוקה הקשה של נפגעי רעש האדמה בתורכיה. מחווה מרגשת ומלאת תחושת גאווה בה תושבים שלנו פועלים למען האחר.

שנדע ימים יפים ובטוחים!