מבוא ביתר בדרך להרחבה חדשה!


אושרה תב"ע למושב השיתופי מבוא ביתר

בשעה טובה ומוצלחת אושרה למושב שיתופי מבוא ביתר תכנית הרחבה חדשה וזו בשורה משמחת וחשובה מאוד לתושבים.

התכנית החדשה נוצרה ביוזמת הוועדה המקומית והאגודה של המושב, וקודמה בשיתוף פעולה של כלל הגורמים, בסמכות מחוזית, והגיעה לכלל מתן תוקף ופרסום תוך שנה ורבע בלבד.

התוכנית תאפשר ליישוב הוספה של כחמישים יח"ד המשלימות את כלל המכסה המותרת לישוב בתמ"א 35. כמו כן שיווק המגרשים החדשים יאפשר השלמת הפיתוח החסר בכל שטח היישוב.

התוכנית כוללת 25 מגרשים בשטח של כ-500 מ"ר כ"א לבתים דו משפחתיים.

המועצה מברכת על אישור התוכנית ומודה לכל העוסקים במלאכה, לוועדה לתכנון ובנייה, לאגודה ולמושב מבוא ביתר ולמתכננת התב"ע האדריכלית לאה שניאור.