נלחמים במפגע התברואתי!


להמועצה מקדמת פתרון ביולוגי-אקולוגי לפגרי חיות הבר באזור מטה יהודה

מחלקת קיימות ואיכות הסביבה יחד עם השירות הווטרינרי של מטה יהודה בשיתוף רט"ג וחקלאי המועצה, פועלים בימים אלה ליישום פתרון ביולוגי אקולוגי לפגרי חיות הבר.
מאחר ופגרי בעלי חיים הנשארים בשטח מהווים מפגע תברואי וסכנה בריאותית, המועצה נדרשה למצוא פתרון לפינוי וכלוי הפגרים.

לאחר מאמצים רבים, נמצא בשיתוף רשות הטבע והגנים פתרון המאפשר מענה לצורך ומפחית עלויות באופן משמעותי.

בפתרון המוצא, פגרי חיות הבר יעברו למתקן חקלאי/תברואתי שאליו יוסיפו רימות זבוב "החייל השחור" אשר מעכל פסולת אורגנית.

ד"ר גיל הכהן, וטרינר המועצה אמר השבוע:

"אני מברך על שיתוף הפעולה המצוין בין הרשויות השונות וחקלאי המועצה לטובת מציאת ויישום פתרון המיטיב עם התושבים והסביבה."

לוי עזיז מנהל קיימות ואיכות הסביבה במועצה הוסיף:

"כחלק מהיוזמות הסביבתיות אותן מקדמת המחלקה, נמשיך לפעול למציאת פתרונות יצירתיים המשרתים את תושבי המועצה."