שומרים על מטה יהודה נקיה וירוקה!


קורס נאמני ניקיון של המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה נערך שוב בפעם השנייה במועצה והפעם במושב זכריה, בו הוסמכו 35 תושבי המועצה מישובים שונים.

במהלך ההכשרה עברו הנאמנים  הדרכה לגבי החוקים הקשורים לסביבה, פסולת וניקיון.

בימים הקרובים יקבלו הנאמנים תעודת הסמכה רשמית עליה חתום השר להגנת הסביבה ויעניק לנאמנים את הסמכות להגיש תלונה על עברת השלכת פסולת.

מאחורי היוזמה הירוקה עומדים מחלקת קיימות ואיכות הסביבה במועצה, היחידה הסביבתית שורק  ונציגי המשרד להגנת הסביבה.