ממשיכים לחזק את הביטחון


במליאת המועצה בשבוע שעבר אושר תקציב חירום מיוחד ונוסף עבור התמודדות המועצה והיישובים עם אתגרי הביטחון והשריפות. התקציב נועד במטרה לשפר את מרכיבי הביטחון ביישובים ובכך להגביר את תחושת הביטחון בקרב התושבים. מליאת המועצה, הנהלת המועצה וראש המועצה רואים חשיבות רבה בשיפור והקמת אמצעי ביטחון ביישובים כחלק ממערך הביטחון ומחבילת הסיוע שהמועצה מקדמת בעבור היישובים ולחיזוק תחושת הביטחון של כלל התושבים.

המועצה תמליץ להנהגות היישובים לקדם הקמת שערי כניסה ליישובי, התקנת מערכת מצלמות, רכישת מכשירי קשר לצוותי החירום ביישוב, רכישת ציוד הרתעה: פנסים, מצלמות דמה ואזעקות.

בנוסף, מחלקת הביטחון במועצה תציע ליווי, יעוץ והכוונה להנהגות היישובים כיצד לבחון את האמצעים הדרושים לכל יישוב ויישוב. לגבי התקציב הנוסף שאושר לטיפול ומניעת שריפות, המועצה מבקשת לעודד ולתמוך ביישובים הזקוקים לביצוע והשלמת עבודות חישוף ויצירת אזורי חיץ וזאת כדי להיות ערוכים ומוכנים ככל האפשר להיתכנות שריפות בסמוך ליישובים.

סה"כ התב"ר לחישוף ויצירת אזורי חיץ בישובים הוגדל ב1.5 מלש"ח במליאה האחרונה ולאחר התקציב הראשוני שהעמידה המועצה עומד על סה"כ של 3.5 מלש"ח. בעניין התקציב למרכיבי ביטחון ליישובי המועצה, במליאה האחרונה הוגדל התקציב ב- 500,000 אש"ח וסה"כ התקציב היום עומד על מיליון שקלים.

ראש המועצה ניב ויזל

"כפי שחזרנו ואמרנו מעל כל במה ובכל הזדמנות אתגרי הביטחון וההערכות לשריפות באזורנו נמצאים על סדר יומה של המועצה ונעשה הכל על מנת להבטיח את חיזוק תחושת הביטחון של תושבינו."