שיתוף פעולה מיוחד בין מטה יהודה לפיקוד העורף באמצעות מערכת שוע"ל

הותקנה מערכת חדשנית באמצעותה ניתן יהיה לקבל תמונה אחידה של המצב בשטח, לטובת ביטחון תושבי המועצה. ראש המועצה: "ממשיכים להתקדם בזכות הטכנולוגיה"


לאור הצרכים השונים בשטח, המועצה האזורית מטה יהודה התקינה מערכת אינטגרטיבית המיועדת לכוחות העורף, מגיבים ראשונים ורשויות מקומיות לגיבוש תמונת מצב אחידה, ניהול תהליכים רשותיים ותמיכה בקבלת החלטות. את המערכת מספק פיקוד העורף באמצעות חברת TSG לצד ביצוע ההטמעה וההדרכות. עד כה בוצעו ארבע הדרכות, מתוכננת עוד אחת ולאחריה יתקיימו שני תרגילים.

המערכת פועלת כך שהיא יוצרת פעילות משותפת ואחידה בין הכלים העומדים לרשות המועצה לגורמי פיקוד העורף. באמצעות המערכת ניתן יהיה לייצר ולנהל שיקוף של תמונת מצב, תהיינה אפשרות לניהול ושליטה בכוחות וזו פלטפורמה שבה יהיה אפשרי לנהל משאבים קריטיים. כמו כן, ניתן יהיה לבצע העברת מרשם הערכת סיכונים משוע"ל צבאי לשוע"ל עירוני, ביצוע הזנה במערכת CRM רשותית לצורך שיקוף המידע בשו"ב הרשותי והוא יספק ממשקים למערכות חירום ושגרה. המערכת מגיעה עם אפליקציה ניידת ופלטפורמה לאימון ותרגול.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "אנו שמחים לשתף פעולה ולהפוך לאחת מהמועצות והעיריות הרבות המבצעות שימוש בפלטפורמה ייחודית זו ומאמינים שבזכות ממשק זו אנו נמשיך להתקדם כמועצה בזכות הטכנולוגיה".

הדרכת שועל