מטה יהודה נערכת לעידן דיגיטלי

ההכנות למציאות החדשה כבר בעיצומן ומטה יהודה רצה קדימה עם ההכנות. ראש המועצה: "נמשיך לפעול לשיפור איכות השירות"


בתקופה האחרונה שלחה לנו הקורונה "צלצול מעורר" עד כמה המדיה הדיגיטלית משמעותית בחיינו. המועצה האזורית מטה יהודה לא נזקקה לקריאת השכמה בעניין, שכן ממש בימים אלו הושלם תהליך הכנה של תוכנית אסטרטגית להערכות המועצה לאספקת שרותים בעידן הדיגיטלי. על תהליך ההערכות לעידן הדיגיטלי, שמטבעה היא ארוכה, מורכבת ומחייבת שגרת עבודה שונה של המועצה, שוקד אגף מידע ותקשוב של המועצה כבר למעלה מארבע שנים. במהלך שנים אלו גובשה תפישה, גויסו תקציבי ממשלה והוכנה התוכנית לביצוע.

במקביל, ניתן היה לקדם שימוש בשרות באופן דיגיטלי באמצעות המערכות וסביבת העבודה העומדות לרשות המועצה, אם מדובר בטפסים מקוונים, יישומונים וכדומה. המטרה העיקרית היא להנגיש את שרותי המועצה לכל הנדרש ולשפר אותם ואת אספקתם באופן מתמיד. התוכנית נערכה על ידי משרד שיאון המלווה את המועצה בתחום התקשוב.

בהכנת התוכנית, שלוותה והונעה על ידי ראש המועצה והנהלתה, לקחו חלק כ– 100 מעובדות ומעובדי המועצה שתרמו מהידע והנסיון שלהם למיפוי של השרותים, של צרכי התושבים ושל הכלים הנדרשים למועצה ולהם לצורך מתן אספקה יעילה ואיכותית של השרותים באופן דיגיטלי. על פי ניתוח נתוני המיפוי, גובשה תוכנית במסגרתה הוגדרו, בין השאר, אסטרטגיה, מדיניות מימוש בתחומים השונים, הערכות ארגונית ותפעולית נדרשת ומתווה למימושם. התוכנית גם לקחה בחשבון את תושבי המועצה הוותיקים ומשלבת המשך מתן שרותים אישיים לצד השרותים הדיגיטליים.

גילי אהרוני, מנהלת אגף מידע ותקשוב: "למרות שאנו במאה העשרים ואחת, נקודת המוצא שלנו במימוש התוכנית תואמת את הפילוסופיה היוונית העתיקה הגורסת ש"אין שום דבר קבוע ותמידי מלבד השינוי" (הֵרַקְלֵיטוֹס), לכן התוכנית דינמית ובעת מימוש כל אבן דרך על פיה נבחן "מה נשתנה" ונפעל בהתאם כדי לטפח את החדשנות בהספקת השרותים".

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה: "בימים אלו המועצה נערכת למימוש התוכנית והחלה בתהליך הצטיידות בטכנולוגיה שתעמיד לרשות צוותה את הכלים שיאפשרו להם לספק את השרותים הנחוצים להצלחה בעידן הדיגיטלי. תהליך ישום התוכנית צפוי להמשך מספר שנים, אך במהלכן תמשיך המועצה לפעול כל העת לשיפור של תמהיל ואיכות השרותים באמצעים שעומדים לרשותה.