מטה יהודה רושמת פתיחת לימודים מוצלחת

בשבועות האחרונים נפתחה מחדש שנת הלימודים ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה. לצורך וידוא פתיחה מוצלחת גוייסו מחדש הצוותים החינוכיים והנהגים, בוצעו חיטויים בכיתות ואף הוקמו עמדות ניקיון בבתי הספר. ראש המועצה: "פועלים להבטיח שגרת לימודים תקינה


על מנת להיערך כראוי, מנהל החינוך פעל בשלושת השבועות האחרונים באופן רציף בכדי לאפשר את החזרת מערכת החינוך במטה יהודה לתפקוד על פי מתווה משרד החינוך. תחילה הוחזרו תלמידי החינוך המיוחד בלבד, שבוע לאחר מכן חזרו גם תלמידי כיתות א'-ג' ובשבוע שעבר הוחזרו תלמידי י"א-י"ב באופן חלקי. מנהל החינוך הכין את מוסדות החינוך לחזרה מבחינת תשתיות הניקיון, המיגון והציוד הנדרש לצוות המורים והתלמידים וכן הפעיל בשתוף עם מחלקת התחבורה את מערך ההיסעים המורכב שנדרש להגעת התלמידים לבתי הספר.

במהלך כל תקופת הקורונה, מנהל החינוך שמר על קשר ישיר וישיבות יומיות עם מנהלי בתי הספר בהם דנו הצוותים בסוגיות הפדגוגיות, הערכיות, פערי כוח האדם וכל סוגיות התאמת מוסדות החינוך למתן מענה מיטבי עבור התלמידים במטה יהודה. מתוך כך ולצורך שמירה על שגרה חינוכית, מנהל החינוך בגיבוי ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל ביצעו מספר מהלכים על שגני הילדים ייפתחו למחרת ל"ג בעומר וזאת למרות שהגננות יצאו לחופשה ביום זה. כתוצאה מהתגייסות מועצתית כללית ובזכות הפעולה המהירה שבוצעה נפתחו 120 מתוך 130 הגנים בשטחי המועצה. מעל ל-50 עובדי מועצה, ביניהם המנכ"לית יעל אברמן טאובין, הצטרפו לצוותי הגנים וכך הבטיחו המשך שגרה כרגיל.

נכון לרגע זה, בחינוך המיוחד חזרו כ-527 תלמידים בכ-45 בתי ספר, בחינוך הרגיל חזרו כ-3750 תלמידים בכ-105 בתי ספר ובגנים של החינוך הרגיל חזרו השבוע כ-54 תלמידים בכ-9 גנים.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה: "אנו נמשיך לפעול ולייצר פתרונות למצבים מסוג זה על מנת לוודא שגרה חינוכית תקינה עבור ילדי המועצה. בשנה בלתי רגילה זו אנו נמשיך לחשוב מחוץ לקופסה עם רווחת התושבים בראש סדר העדיפויות שלנו. אני רוצה להודות באופן אישי לכל אנשי הצוות של המועצה שנרתמו למשימה ויחד הבטיחו את המשך השגרה החינוכית בגנים אחרי ל"ג בעומר. הוכחתם שהמועצה פועלת במלוא המרץ לרווחת התושב ואנחנו גאים בכם מאוד".