לטובת בריאות התושבים: מטה יהודה פיזרה דגיגים למניעת דגירת יתושים


כבכל שנה, באירוע שהפך למעין מסורת בשנים האחרונות, פוזרו על ידי עובדי המועצה האזורית מטה יהודה דגיגים לאורך נחל כסלון ונחל ישעי. פיזור הדגיגים הינו הדברה ביולוגית אשר מונעת שימוש בחומרי הדברה וכיסוח צמחיה נרחב. פיזור הדגיגים מתבצע בהצלחה רבה מזה 13 שנים לאור היתרונות הברורים של המהלך. בשבוע הבא תתבצע הדברה בכל נחל סורק.

על מנת להקל על המפגע ואף למנוע מפגעי יתושים, כולל יתוש הנמר האסיאתי שמקורו בדגירת יתושים במוקדי מים קרוב לבתי תושבים, יש לפעול למניעת היקוות של מים עומדים. ריקון כלי קיבול קטנים באופן חד שבועי עלול לסייע בעניין. כמו כן, מומלץ להתקין רשתות בחלונות למניעת כניסת יתושים לביתכם ויש להצטייד במכשירים ותכשירים המהווים אמצעי הגנה ומאושרים על ידי משרד הבריאות.

מנהל אגף בטחון, רישוי עסקים ותחבורה, משה סויסה: "פיזור הדגיגים היא מלאכה חשובה שבכוחה להציל חיי אדם. אנו נמשיך לעקוב אחר מצב הזרמים והנחלים באזור על מנת לוודא את בריאות התושבים".

פיזור דגיגונים