לרגל חג השבועות מפרסמת מועצה האזורית מטה יהודה נתונים ביחס לתושביה

כמה תינוקות נולדו השנה? כמה תושבים זכרים יש במועצה? כמה זוגות נשואים? כמה גרושים? וכמה חיים מגיל 75 ועד 120?


חג השבועות, ידוע גם כחג הביכורים וזו הזדמנות נהדרת לחשוף נתונים אודות הביכורים הכי חשובים במטה יהודה, תושבי המועצה. על פי נתונים רשמיים נמצא כי מטה יהודה הגדילה את מספר התושבים בכאלף איש ונכון לערב חג השבועות ישנם: 58020 תושבים. עוד עולה מהנתונים, כי אוכלוסיית המועצה היא שוויונית לחלוטין ויש כמעט חמישים אחוז גברים וחמישים אחוז נשים, 29,193 זכרים ו-28827 נשים. מה בדבר הרווקים במועצה? חמישים אחוז מכלל התושבים במועצה הם רווקים, 30716 ואילו ארבעים אחוז מכלל האוכלוסייה של מטה יהודה נשואים, 23,279.

עוד נתון מעניין במיוחד נרשם בשיעור הילודה במטה יהודה, כ-240 תינוקות חדשים נולדו וכיום מספר התושבים מגיל 0 עד גיל 5 עומד על 6922.

מספר הצעירים במועצה הגדיל את כוחו והשנה חזרו למועצה עוד כמאה עשרים צעירים המרכיבים את אוכלוסיית גיל עשרים 22 ועד 24 ומספרם עומד על  2,216 צעירים.

כ-חמישה אחוזים מתושבי מטה יהודה הם מגיל 75 עד גיל 120, 2563.

ממטה יהודה נמסר; "נתונים אלה מביאים לידי ביטוי את המאמצים שאנו משקיעים בחיזוק אוכלוסיית מטה יהודה: חיזוק הישובים, חיזוק הצעירים, חיזוק המבוגרים וחיזוק דור המייסדים. אנו בטוחים שבשנה הבאה נפתח שוב את הנתונים ונראה עלייה חיובית נוספת".