1
פרטי הנכס
2
פרטי העסק
3
פרטי הבעלים והמנהלים של העסק
4
נתוני החברה
5
צירוף מסמכים

טופס חסר בפרטים לא יטופל

פרטי העסק

 

 

תיאור העסק (חובה) שדה חובה
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט מצו רישוי עסקים

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון בביתמס' טלפון ניידכתובת מייל

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישור רשם החברות

 

צירוף מסמכים

לתשלום אגרת רישוי עסקים לחצו כאן

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

נספחים מצורפים

 

הריני מצהיר בזאת כי בפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:

Browser not supported

אנא סמן (חובה) שדה חובה

הערה: לכל בקשה יש לצרף 5 עותקים של תכנית העסק (הרמוניקה) בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים!