המועצה האזורית מטה יהודה ("המועצה )"מזמינה בזאת להגיש לה הצעות להיכלל 1.1 במאגר יועצים לביצוע שירותים הדורשים, מקצועיות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי ) לתוספת השנייה לצו המועצות 8(3 אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לסעיף  ובהתאם לצרכי המועצה ובהתאם לרשימה 1958-המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח

הרישום למאגר היועצים לא פעיל כעת

לצפייה ברשימת היועצים המאושרים לחצו כאן