רישום לגני ילדים ובתי ספר לשנת הלימודים תשפ"ג

הורים יקרים,

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ג 

יחל ביום שני א' בשבט תשפ"ב, 03/01/2022  ויימשך עד ליום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 22/01/2022

יובהר כי חובת הרישום לגני הילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבבית ספר ( מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום כמפורט להלן:

גילי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג:

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כיתה א'-  מ – כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר  2016   עד – ב בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר  2016

גילאי 5 :  מ – ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר  2017    עד –י“ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר  2017

גילאי 4 : מ -   יד' בטבת  התשע"ח  1 בינואר 2018   עד – כג' בטבת התשע"ט   31 בדצמבר 2018

גילאי 3 : מ -   כ"ד בטבת  התשע"ט  1 בינואר 2019  עד – ג' בטבת התשע"פ   31 בדצמבר 2019

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2020

 

הודעה על זכאות להתאמות נגישות