מתחייבים בזאת כדלקמן:

(להלן: "הנכס")

-הננו מצהירים כי אנו מבקשים אישור למנהל מקרקעי ישראל ע"מ לבצע רישום בטאבו.
-כמן כן אנו מודיעים לכך שאין חובות בנכס זה נכון למעמד חתימת מכתבי זה מאחר והתשלומים השוטפים משולמים בהסדר הוראת קבע ואין אנו מתכוונים לבטלם.
-אנו מתחייבים שבמידה ותשלום אחד או יותר יוחזרו נדאג לשלם אותם במזומן, כמו כן אנו מודעים לכך שתשלום עבור אישור זה אמור להתבצע במזומן.

Browser not supported

Browser not supported