כנכס: * שדה חובה
מ"ר

ידוע לי כי על הנכס הנ"ל חלים חיובי ארנונה ע"פ צו הארנונה של מועצה אזורית מטה יהודה