1
המבקש והבקשה
2
פרטי העסק
3
בעלי ומנהלי העסק
4
נתוני החברה
5
נספחים מצורפים

תוכן האירוע

תוכן האירוע (חובה) שדה חובה

מיקום האירוע

פרטי מגיש הבקשה

פרטי העסק

תיאור העסק / האירוע (חובה) שדה חובה
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט מצו רישוי עסקים

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק / האירוע (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון בביתמס' טלפון ניידכתובת מייל

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק ע"י החברה), לבקשה יצורפו אישור רשם החברות

צירוף מסמכים

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

נספחים מצורפים

Browser not supported

הערה: לכל בקשה יש לצרף 5 עותקים של תכנית העסק (הרמוניקה) בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים!