החל מחודש ספטמבר בשובר הארנונה הנוכחי שנשלח לתושבים עם חיוב הארנונה הרגיל נוסף חיוב על היטל ניקוז. מדובר על חיוב שרשות הניקוז מעבירה למועצה והמועצה מעבירה לתושבים, בעבור תשתיות תת קרקעיות המטפלות בניקוז לצדי הדרכים. לדוגמא, הטיפול במי הגשמים בכדי למנוע שיטפונות או פגיעה בתשתיות הדרכים.

מהו חיוב על היטל הניקוז?

זהו חיוב שחל על כל תושב במדינת ישראל של פעם בשנה בעבור רשות הניקוז.

התעריף למטר בנוי הוא 0.04 והחישוב הוא: מטר מבנה כפול 0.04.

לדוגמא:  200 מטר בנוי * 0.04 = 8 שקלים בעבור היטל הניקוז לשנה!

מדוע המועצה גובה אותו?

ע"פ חוק העזר אנו מחויבים ע"י משרד הפנים להתחיל לגבות את היטל הניקוז עד סוף השנה הנוכחית ומעתה בכל שנה.

*בעבור שטחי קרקע (חקלאות, נחלות וכו') מחויבים גם על הקרקע בתעריף של 19 ש"ח. מחשבים את גודל הקרקע (דונם) כפול 19 ש"ח.  

לדוגמא:  בעלי קרקע של 10 דונם * 19 = ישלמו 190 ₪.

היטל הניקוז מגיע יחד עם שובר הארנונה ולכן ניתן לשלם הכל יחד.
 


Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf