איסוף גזם

המועצה מפנה גזם על פי תוכנית עבודה המופיעה במוקד המועצה ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.

לצפייה בתוכנית חודשית לפינוי הגזם- לחצו כאן

להלן הנחיות להוצאת הגזם:

  1. מועד הוצאת גזם מהחצרות - יש להוציא את הגזם אך ורק  בימים שנקבעו, יום לפני מועד הפינוי בלבד. בתאריכים בהם הפינוי נקבע ביום ראשון יש להוציא את הגזם מיום שישי.
  2. אופן ההוצאה - יש להניח את הגזם לצדי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - בסמוך לבית, בערמה אחת בלבד, או במקומות שנקבעו ע"י הוועד המקומי של היישוב.

יש לוודא שערמת הגזם, לא תפריע לתנועת כלי רכב ותסכן את הולכי הרגל.

יש להקפיד כי הגזם לא יונח בסמוך או מתחת לעמודי חשמל, טלפון, תמרורים, בריכות מים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.

חובה לאסוף דשא ועלים בשקיות סגורות.

ניתן להשתמש בדשא ועלים כחיפוי לגינה, כדי למנוע התאיידות מים או לשימוש בקומפוסטר.

אין להחנות רכב במקום שימנע את איסוף הגזם.

לא יבוצע פינוי גזם מחצרות הבתים, מאזורי לולים או דרכי שירות.

יש לחתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר על מנת שיהיה ניתן לאסוף אותם.

  1. גזם שלא ניתן לפינוי ע"י המועצה: גזעים, שורשי עץ גדול ומבוגר המחוברים יחדיו (לדוגמא עץ מבוגר שנעקר ושורשיו מלאים אדמה ומחוברים לגזע,) ענפים גדולים וארוכים מעל 1.5 מטר וכדומה.
  2. אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, ופסולת בניין בערמת הגזם.
  3. גזם לאחר כריתת עצים ממטעים/פרדסים וכו' לא יפונה. הפינוי הינו באחריות התושב/ישוב.
  4. הערימה לא תפונה במקרה של השלכת פסולת שאינה גזם לערימה.
  5. כמות הוצאת הגזם - יש להוציא ערימה אחת לבית-אב והיא צריכה להיות בגודל סביר (נפח של כ- 2 שקי בלה) במקרה של כמות גדולה יותר, יש לשמור בערמה בחצר הפרטית ולדחות לפינוי במחזור הבא.

 

לתשומת לבכם! גזם חקלאי הינו באחריות החקלאי ועליו לפנותו בעצמו.
בנוסף, בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר נבקשכם להימנע מהנחת הגזם על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב.

 

מדריך לציבור בנושא אסבסט | המשרד להגנת הסביבה (www.gov.il)

לאתרי הטמנת פסולת- לחצו כאן