פינוי פסולת גושית

הגדרה לפסולת גושית:

פסולת מוצקה של גופים בעלי נפח גדול כגון גרוטאות, יריעות, אריזות מחומרים בלתי מתכלים כגון שברי-ריהוט/מתכת/פלסטיק/זכוכית/טקסטיל, שמקורה בפסולת ביתית.

איסוף פסולת גושית מצדי הבתים - הפסולת תיאסף אחת לחודש או בהתאם לסיכום עם הוועד המקומי של היישוב, לפי תוכנית עבודה שתפורסם באתר המועצה ולפי הודעת נציג וועד היישוב ולתושבים.

  1. זמן הוצאה: יש להוציא את הפסולת  אך ורק בימים שנקבעו בתאום עם וועד היישוב, יום לפני מועד הפינוי בלבד. בתאריכים בהם הפינוי נקבע ביום ראשון יש להוציא את הפסולת מיום שישי.
  2. אופן ההוצאה: יש להניח את הפסולת לצדי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - בסמוך לבית או במקומות שנקבעו ע"י וועד היישוב. יש לוודא שהפסולת לא תפריע לתנועת כלי רכב ולא תסכן את הולכי הרגל.

אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, ופסולת בניין בערמת הפסולת גושית.

ערמת פסולת גושית עם גזם או פסולת מחזור לא תיאסף.

  1. כמות ההוצאה: יש להוציא ערימה אחת לבית-אב והיא צריכה להיות בגודל סביר (נפח של כ- 2 שקי בלה) במקרה של כמות גדולה יותר, יש לשמור את הפסולת בחצר הפרטית ולדחות לפינוי במחזור הבא.
  2. פסולת שאינה פסולת גושית:

פסולת חקלאית – הכוללת ניילון חקלאי, רשתות, משטחים, מיכלים, צינורות השקיה, טפטפות, וכל פסולת חקלאית אחרת שלא צוינה. פסולת עסקית - באחריות כל עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית מטה יהודה, לפנות את האשפה שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי. פסולת עסקית לא תפונה.
פסולת משקית - במידה ותושב  מעוניין לפנות את חצר המשק שלו מאשפה שהצטברה עם השנים, עליו להזמין פינוי עצמאי ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי או להוציאה במדורג לפני כל פינוי מיועד

 

יש לפנות לפנצ'רייה, או ליבואן צמיגים. לא ייאספו צמיגים שיונחו לאיסוף כפסולת גושית

נבקשכם להימנע מהנחת הפסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר

 

 לצפייה בתוכנית חודשית לפינוי הפסולת הגושית  מליד הבתים לחצו כאן 

לצפייה בתוכנית חודשית טיפול לפינוי פסולת גושית המבוצעת ע"י נהגי המועצה לחצו כאן