מידע על רישום לגני ילדים וכיתות א לשנה"ל תשפ"א

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לשנת הלימודים תשפ"א

מועד לרישום גני ילדים – שנה"ל תשפ"א

הרישום יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף  ( 27 בינואר  2020) ויימשך עד 

יום ראשון כ"א בשבט התש"ף  (16 בפברואר 2020).

הרישום למועד א' הסתיים.

הרישום למועד ב' נפתח בין התאריכים 19/4/2020 עד 3/5/2020

רישום גני ילדים תשפ"א לחצו כאן

חוברת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה" שהופקה ע"י משרד החינוך