היחידה לחינוך מיוחד מטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים ופועלת למען שילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצרכיהם. מטרת היחידה היא לאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו ולהשתלב באופן מיטבי במערכת החינוך.

 

תחומי אחריות היחידה:

 • תיאום וניהול ועדות ההשמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • בניית מאגר מידע על חלופות של מסגרות לימוד מתאימות.
 • מעקב ובקרה על השתלבות התלמיד במסגרת.
 • תיאום וניהול ועדות ערר, ועדות שיבוץ וועדות החלטה.
 • טיפול בהסעות תלמידי החינוך המיוחד למסגרות הלימוד ולטיפולים פרא-רפואיים.
 • שיבוץ מלווים וסייעות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 • הפעלת מועדונית לתלמידים.

 

אנחנו מתחייבים!

 • לספק מידע ולהעניק לכל פונה הכוונה, סיוע וייעוץ בנוגע לשילוב תלמידי חינוך מיוחד.
 • כל פנייה לקבלת הכוונה וייעוץ תיענה תוך שבוע מיום הפנייה.
 • לתאם ועדות השמה והזמנת המשתתפים בוועדה במהלך החודשים נובמבר ודצמבר אל מול מוסדות החינוך, מתי”א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) והשירות הפסיכולוגי החינוכי. זימון בדואר רשום יצא 16 יום לפני קיום הוועדה ובדיקה טלפונית תתבצע 7 ימים לפני הוועדה.
 • להודיע על החלטות ועדת השמה ועל החלטות ועדות השיבוץ בדואר רשום תוך שבועיים מיום ישיבת הוועדה.

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - מחלקת פרט
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמוס רחמים קצין ביקור סדיר 02-9958904 052-7250904 amos_r@m-yehuda.org.il
דנה אלהרר קצינת ביקור סדיר 052-7250885 dana@m-yehuda.org.il
אפרת שרוני קצינת ביקור סדיר 02-9958986 052-7250986
סילבי אהרון קצינת ביקור סדיר ורכזת קשרי קהילה 02-9958942 052-7250942 sylvi@m-yehuda.org.il
רויטל אליהו רכזת מאגרי מידע חינוך מיוחד וסל תרבות יישובית 02-9958993 052-7250993 revitale@m-yehuda.org.il
רכזת ועדות השמה 02-9958845
פיני יהושוע מנהל מחלקת חינוך מיוחד 02-9958984 052-7250984 Piniy@m-yehuda.org.il