הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית.

החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות. 

 

מידע על אפשרויות תשלום ארנונה.

בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם המועצה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל- 30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות, התש"מ 1980.

 

להלן מגוון אפשרויות תשלום

 1. תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי
   
 2. תשלום באמצעות הוראת קבע כרטיס אשראי:
  הכרטיס יחויב כל 15 לחודש בפריסה של 12 חודשים.                 
  הוראת קבע בכרטיס אשראי
   
 3. תשלום באמצעות הוראת קבע בנק:
  חשבון הבנק יחויב כל 15 לחודש אי זוגי בפריסה של 6 חודשים.
  בנוסף תינתן הנחה של 2%
  הוראת לחיוב חשבון בנק - שוטף
   
 4. גביה מרוכזת:
  ישנם ישובים אשר מאמצים את הדרך לגביה באמצעות הישוב.
  לפרטים נוספים יש לגשת למזכירות הישוב, ולהודיע על כן למחלקת הגביה.

 

לתשלום בכל דרך אחרת יש להגיע למחלקת הגביה בשעות הפעילות.

כתובת: מחלקת הגביה נמצאת בבניין המועצה האזורית מטה יהודה, מושב נחם.

ראשון, שלישי וחמישי 15:30-8:30, שני 17:30-8:30
ביום רביעי לא תהיה קבלת קהל