תושבים יקרים,

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה – למעננו ולמען הדורות הבאים. כמויות הפסולת האדירות שאנו מייצרים מחייבות טיפול אשר יצמצם ככל שניתן את הנזק שהן גורמות לסביבה.

על כן, החלה המועצה בהצבת פחים כתומים אליהם יש להשליך מעתה את פסולת האריזות כשהן נקיות לגמרי משאריות מזון, ובכלל זה כל אריזות הפלסטיק, שקיות הניילון, אריזות מתכת דוגמת קופסאות שימורים ותרסיסי אלומיניום, וגם קרטוני משקה. 

הפחים הכתומים מצטרפים אל שאר אמצעי ההפרדה הקיימים אצלנו במועצה, וזה המקום להזכירם: הפחים הסגולים – לאריזות זכוכית, הפחים הכחולים – לאיסוף נייר וקרטון דק, בקבוקי המשקה נדרשים להגיע למחזוריות והקרטונים הגדולים לקרטוניות 

באמצעות הפרדת פסולת האריזות עוד בביתכם והשלכתה לפחים הכתומים שהוצבו זה עתה בכל הישובים במועצה, נצליח לצמצם באופן ניכר את הפסולת המופנית להטמנה ובכך נשמור על הסביבה היקרה של כולנו – שכן אריזות אלו מופנות לתהליך מחזור וחוזרות אלינו לשימוש כמוצר חדש.

יחד נשמור על הסביבה – היא של כולנו!

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה

אריזות זורקים לפח הכתום

גם במועצה אזורית מטה יהודה: אריזות זורקים לפח הכתום