מועד ב' לרישום:

ייפתח מועד ב' לרישום מתאריך:  01/03/23 וימשך עד לתאריך 14/03/23 במועד זה אתר האינטרנט יהיה פתוח לרישום.

  • המשך רישום גני הילדים  יתבצע במועד ב'  דרך המועצה ובאתר האינטרנט.
  • הרישום לבתי הספר צורים / הדסים  ימשיך להתבצע במועצה מאחר והשיבוץ הילדים נעשה דרך אורה מרדכי מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים.

הבהרה:

  • הרישום לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים הסתיים דרך המועצה וימשיך להתבצע באמצעות מזכירות בתי הספר בלבד.

 

חייבי רישום לכיתות א‘

  מתאריך  1 בינואר 2017 - ג' בטבת התשע"ז 

  עד  31 בדצמבר  2017 – י“ג בטבת התשע"ח