בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו המיידית על עסקי התיירות, המועצה רואה לנכון לסייע לעסקים בתקופה קשה זו.

לאחר הערכת מצב החלטנו על דחיית תשלומי הארנונה לחודשים מרץ אפריל 2020, לחודש מאי 2020.

כמועצה החורטת על דגלה את קידום התיירות והחקלאות, העסקים אשר יקבלו זכאות לדחיית תשלומי הארנונה הינם:

  1. מלונות
  2. צימרים
  3. בתי קפה
  4. מסעדות
  5. יקבים

בדיקת הזכאות תבוצע ע"י מחלקת קידום ורישוי עסקים, התנאי לזכאות הינו:

  1. רשיון עסק תקף והיתר בנייה.
  2. בכפוף לאישור סופי של משרד הפנים

שלכם,

ניב ויזל, ראש המועצה

 

סוג עסק * שדה חובה