וועדת חינוך יישובית ונאמן/ת נוער או מנהל/ת חינוך

וועדת חינוך חברתי-קהילתי

הרציונאל - וועדת החינוך מטרתה להוות גורם מתווה מדיניות ומפקח בנושאי החינוך החברתי-קהילתי ביישוב, מהלידה ועד מסיימי י"ב ולתמוך בעשיית רכז/ת הנוער ביישוב והמדלי"ק – ללוות, לייעץ ולחבר לנעשה ביישוב. על הוועדה לפעול בקשר ובתיאום עם וועד היישוב וכן לעמוד בקשר עם מחלקת הנוער במועצה.

קריטריונים:

  • חברי/ות הוועדה הינם תושבי/ות היישוב
  • אחד מחברי/ות הוועדה הוא/היא חבר/ת וועד היישוב
  • הוועדה מונה לפחות ארבעה חברים/ות
  • הוועדה מתכנסת ללפחות תשע פגישות בשנה
  • לאחר כל מפגש, הוועדה תוציא פרוטוקול שקוף ונגיש לציבור
  • רצוי כי הרכב הוועדה ישקף את מגוון האוכלוסיות ביישוב (חדשים/וותיקים, מגזר, שייכות דתית ועוד)

מודל הפעלה

ישנם מודלים שונים אפשריים להפעלת וועדת החינוך ביישוב. אנו מפרטים במסמך זה שניים מהמודלים המוכרים, אולם כל וועדה יכולה להתארגן ולהבנות באופן המותאם לגודל היישוב, צרכיו והרכב הוועדה.

1. תתי תחומים – הוועדה תתחלק למספר תתי תחומים, לרוב על פי שכבות הגיל (הגיל הרך, גנים, א-ג,ד-ו ונוער – ז' עד י"ב). כל תת-תחום יתעסק בעיקר בשכבות הגיל שלו ויעמוד בקשר רציף עם ראש הוועדה, כאשר הוועדה כולה תתכנס יחד לדון בנושאים משותפים.

2. עבודה משותפת – הוועדה כולה תתעסק יחד בכלל שכבות הגיל, כאשר כל מפגש וועדה יוקדש לדיון בסוגיות הרלוונטיות לכל שכבה.

קביעת המדיניות

וועדת החינוך תתווה את מדיניות החינוך ביישוב מתוך התעסקות בנושאים הבאים:

1. חזון – מי הוא/היא בוגר/ת היישוב?

2. יעדים מרכזיים לכל שכבת גיל

3. דגשים לבניית תכנית עבודה שנתית בתחום הנוער, ואישור התכנית לאחר בנייתה

4. מנגנוני העבודה המיטביים לנתינת המענה לילדים ולנוער

5. מדיניות התקציב וחלוקת המשאבים בתחום החינוך

6. נורמות ההתנהגות בפעילויות השונות

נאמן/ת נוער / מנהל/ת חינוך

הראציונל – נאמן/ת הנוער ומנהל/ת החינוך מטרתם להוות גורם מלווה לרכז/ת הנוער ביישוב ולתווך בינו לבין הוועד המוניציפלי ביישוב. על נאמן/ת הנוער לעמוד בקשר עם מחלקת הנוער במועצה ובפרט עם הרכז המלווה את היישוב.

קריטריונים:

  • נאמן/ת הנוער או מנהל/ת החינוך הנם חברים בוועדת חינוך
  • נאמן/ת הנוער או מנהל/ת החינוך מאושרים על ידי וועד היישוב כנציגי תחום הנוער
  • נאמן/ת הנוער או מנהל/ת החינוך נפגשים עם רכז/ת הנוער לפחות אחת לשבועיים
  • רצוי כי נאמן/ת הנוער או מנהל/ת החינוך יהיו בעלי רקע או אוריינטציה בתחום החינוך