1
פרטים אישיים
2
ילדים
3
בחירת מוסד לימודים
  1. המועצה האזורית מטה יהודה יזמה הכנת תכנית אב לחינוך לעשור הקרוב.
  2. התכנית נועדה לסייע למועצה להיערך כראוי, לאור השינוי במדיניות ההסעות ולגבש אסטרטגיית פעולה בהתייחס להיקף ופריסת מוסדות החינוך. מתכנית זו תיגזר תכנית פעולה מעשית למימוש.
  3. לבקשת הציבור הדתי-מסורתי במועצה, נבחנת התכנית להקמת בית ספר ממ"ד צומח בתחומי המועצה.
    הסקר נועד לבחון פתרונות חינוכיים ראויים, לרבות אפשרויות להקמת מוסד חינוכי ממלכתי דתי-תורני-חרדי נוסף במועצה או התאמת פתרונות חינוכיים ראויים אחרים.
  4. משרד החינוך מתנה הקמת מוסד חינוכי בהיתכנותו ועל כן נערך שאלון זה. ממצאיו נועדו להבין את עמדת התושבים בקרב הציבור הדתי והמסורתי ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה.
  5. השאלון כתוב בזכר לנוחיות בלבד ומיועד לשני המינים. כל הורה רשאי למלא שאלון בנפרד.
  6. הסקר יהיה פעיל עד לתאריך 1.5.2019
  7. סקר זה מהווה את אחד הכלים לקבלת החלטות בנידון. ההחלטות הסופיות יתקבלו ע"י מנהל החינוך וראש המועצה.

בתודה מראש,
צוות מוביל תכנית אב לחינוך במועצה
ניב בר-גיא ראש מינהל החינוך, שלומי מגנזי סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך

 

מין * שדה חובה

אורח חיים * שדה חובה

תושב קבע או זמני * שדה חובה

 

פרטי הילדים בגילאים 0-18 נכון לשנת תשע"ט:

ילדים בגילאי מעון/גן
תאריך לידהכיתהשם בית הספרבאיזה יישוב נמצא בית הספר

ילדים בגילאי יסודי
תאריך לידהכיתהשם בית הספרבאיזה יישוב נמצא בית הספר

ילדים בגילאי על יסודי:
תאריך לידהכיתהשם בית הספרבאיזה יישוב נמצא בית הספר

להלן משפטים המתייחסים לקריטריונים בבחירת מוסד לימוד לילדיך. אנא דרג בסולם 1 עד 5, כאשר 1 ממשמעו כלל לא חשוב ו- 5 משמעו חשוב מאד.

בית הספר קרוב למקום מגורי * שדה חובה

בית ספר קטן ואינטימי * שדה חובה

חברים של הילדים מהיישוב הולכים לאותו מוסד * שדה חובה

חינוך תורני * שדה חובה

קוד לבוש * שדה חובה

שימוש בסמארטפונים * שדה חובה


באיזו מידה חשוב לך שיוקם בי"ס על יסודי ממ"ד (תחת פיקוח משרד החינוך) בתחומי המועצה? * שדה חובה


איזה משפט משקף ביותר את עמדתך לגבי בחירת בית ספר יסודי עבור ילדיך * שדה חובה

איזה משפט משקף ביותר את עמדתך לגבי בחירת בית ספר על יסודי עבור ילדיך * שדה חובה


באיזו מידה היית מסכים להצטרף לצוות שיגבש חזון לבי"ס ממ"ד חדש במועצה? * שדה חובה