1
פרטים
2
הצהרת הורה

לגילאי 5- 6 ולגילאי 3-4 בצווים

אני מתחייב לקבל את התלמיד לגן רק אם אקבל את ההכרה עד תחילת שנת הלימודים תש"פ

Browser not supported

 

ולא רשמתי את הילד לגן אחר.

 ולא רשמתי את הילד לגן אחר.
Browser not supported