אנו הורי התלמידים * שדה חובה
שם משפחה שם פרטימס' ת"ז תאריך לידהכתהשם הגן/ביה"ס
מבקשים לבטל את הרישום לשנה"ל תשע"ט וזאת מהסיבה הבאה: * שדה חובה

הורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים על טופס הבקשה, או לחילופין חתימת שני ההורים על כתב הסכמה. הצהרה ידוע לנו כי חלה עלינו האחריות והחובה לרישום בננו/בתנו למוסד חינוכי חדש בתוקף חוק חינוך חובה

Browser not supported
Browser not supported

נא​ ​למלא​ ​את​ ​פרטי​ ​ההתקשרות​ ​עם​ ​ההורים​ ​: