מסמכים שעל הזוז להגיש טרם פתיחת תיק נישואין

1
מסמכים חלק 1
2
מסמכים חלק 2
3
מסמכים חלק 3
4
אחרי החתונה

שאינם קרובי משפחה לבני הזוג

שאינם קרובי משפחה לבני הזוג

 

הנחה תינתן בהצגת אישורים – סטודנט/ת חייל/ת בסדיר/עולה חדש/רווחה

סטאטוס * שדה חובה

אחרי החתונה