תכנית פינוי גזם חודש אפריל 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
04/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021
צלפון אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים שואבה מוצא עלית  
    אורה   גבעת יערים  
        בית זית  
11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה עצמאות נתיב הלה
לוזית   ישעי נחשון מעלה בחמישה
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל  
אבן ספיר שורש תרום נחם  
      שואבה  
      מחסיה  
18/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים*2 זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל בית זית  
    מבוא ביתר אורה מוצא עלית  
    צלפון      
25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
  עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    

 

תכנית פינוי גזם חודש מרץ 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 12/03/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון*3 נס הרים  
אשתאול נחושה שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
  שורש תרום נחם    
      שואבה מוצא עלית  
      מחסיה*3 בית זית  
14/03/2021 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה בית זית  
21/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
  נחושה שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל    
28/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021    
פסח          

תכנית פינוי גזם חודש פברואר 2021

באחריות נציג הועד, ליצור קשר עם נציג הקבלן: מאיר וקנין, מנהל תפעול בטלפון מספר 0508870646  - מספר ימים לפני מועד הפינוי על מנת לתאם ליווי והגעה

א ב  ג ד ה ו
  01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021 04/02/2021 05/02/2021
  אדרת זכריה  מבוא ביתר אביעזר נוה שלום
  כפר אוריה בית נקופה גבעת ישעיהו רוגלית עג'ור
  בקוע גיזו רמת רזיאל נס הרים  
    שריגים צלפון מוצא עלית  
    אורה שואבה גבעת יערים  
        בית זית  
07/02/2021 08/02/2021 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021
צפרירים בר גיורא מטע צרעה מעלה בחמישה נתיב הלה
לוזית מבוא ביתר ישעי נחשון נס הרים עג'ור
אשתאול שורש שריגים רמת רזיאל אבן ספיר  
    תרום נחם מוצא עלית  
      שואבה בית זית  
      מחסיה    
14/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021
מסילת ציון תירוש כסלון שורש נס הרים זנוח
עמינדב בית מאיר תעוז צרעה גבעת יערים עג'ור
נטף בית נקופה שריגים רמת רזיאל מוצא עלית  
    מבוא ביתר  אורה נחושה  
        בית זית  
21/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021
יד השמונה נוה אילן זכריה שואבה קרית ענבים  
הראל שדות מיכה גפן צרעה נס הרים  
צלפון עמינדב רוגלית תרום מוצא עלית  
    שריגים אביעזר בית זית  
      רמת רזיאל