שעה- 17:00-19:00

מדיניות בניהול כספים, גביית מסים בישוב, תקציב- הכנה וניהול, כיסויים ביטוחיים בועד המקומי
מנחה: משה אוחיון גזבר המועצה | דניאלה חן רפרנטית ועדי ישובים | בני צברי מנהל מחלקת הגביה | כרמית אלמליח רכזת ביטוחים והסכמים

מצגת השתלמות מטה יהודה _ היבטים כספיים בניהול ישוב 27.10.20 זום.pdf