שעה- 17:00-19:00

העסקת כח אדם בועד המקומי
מנחה: רחלי משה מנהלת אגף הון אנושי עקרונות בהעסקה: אישורי מועצה, גיוס עובדים, פיטורין, תנאים סוציאליים | אסנת ורטמן יור' ועד מקומי טל שחר שיוויון מגדרי ומניעת הטרדות מיניות | יואל ינון מבקר המועצה ביקורת בהעסקת כח אדם.