רישום לגני ילדים ובתי ספר לשנת הלימודים תשפ"ג

מועד ב' לרישום עבור ילדים שטרם ביצעו רישום:

לגני הילדים, בתי הספר צורים והדסים 

הרישום יחל ביום רביעי ח' באדר תשפ"ב, 09/02/2022  ויימשך עד ליום רביעי ט"ו באדר התשפ"ב 16/02/2022

הרישום במשרדי המועצה לבתי הספר היסודיים וחט"ב הסתיים (למעט בתיה"ס הנ"ל), מי שטרם נרשם יש לפנות לבתי הספר עפ"י המיפוי.

 

יובהר כי חובת הרישום לגני הילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבבית ספר ( מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום כמפורט להלן:

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כיתה א'-  מ – כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר  2016   עד – ב בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר  2016

גילאי 5 :  מ – ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר  2017    עד –י“ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר  2017

גילאי 4 : מ -   יד' בטבת  התשע"ח  1 בינואר 2018   עד – כג' בטבת התשע"ט   31 בדצמבר 2018

גילאי 3 : מ -   כ"ד בטבת  התשע"ט  1 בינואר 2019  עד – ג' בטבת התשע"פ   31 בדצמבר 2019

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2020