לכבוד
מחלקת דת

טופס בקשה לקבורה

* כתובת המנוח חייבת להיות במטה יהודה

 

ניתן להשיג את הרישיון ממקום הפטירה

האם הנפטר נפטר בבית? * שדה חובה

על מנת להוציא רישיון קבורה יש להגיע עם הטפסים המקוריים ללוויה ולמסור לחברת קדישא.

האם למשפחה יש עורך טקס משלה? * שדה חובה

* במידה והנפטר נפטר מחוץ לגבולות מועצה אזורית מטה יהודה ישנן עלויות שינוע נוספות לפי מחשבון ביטוח לאומי >

* במידה והמשפחה מעוניינת לשנות לתכריכי פשתן עליה לשלם 300 ₪ לחברת קדישא.

* במידה והמשפחה רוצה שמסע הלוויה יעבור דרך הבית של הנפטר עליה לשלם 450 ₪ לחברת קדישא.

* במידה והמשפחה מעוניינת לדחות את הלוויה מכל סיבה שהיא ישנם עלויות של שמירה בקירור

  • התשלום עבור שמירה בקירור ליממה הוא 400 ש"ח  (תעריף של משרד הבריאות)
     
  • בימים א -ה: ביום הראשון השמירה היא ללא תשלום.
    מהיום השני ואילך, השמירה היא בתשלום.
    בימים ו' וערבי חג: ביום הראשון והשני השמירה היא ללא תשלום.
    מהיום השלישי ואילך, השמירה היא בתשלום.

אני הח"מ (להלן: "המזמין"), שהוסמכתי לטפל בקבורת המנוח/ה

 

מ"ז 

(להלן: "המנוח") מאשר/ת בזאת כי הובאו לידיעתי ההנחיות הבאות בנוגע למחלת הקורונה

Browser not supported
 
 
 שלא תדעו עוד צער