שעה- 20:30-21:45

 קהילות מחפשות משמעות
מנחה: ד"ר אזולאי שמעון- פילוסוף וחוקר יצירת ערך ומשמעות