שעה- 17:00-19:00

מוקד המועצה, שירותים מקוונים לתושב, דרכי תקשורת, מהפך דיגיטלי, אמיצים בישובים, פורטל ועדים, יח"צ
מנחה: סיון כהן טופל מנהל אגף שירות ואסטרטגיה | גילי אהרוני מנהלת אגף מידע ותקשוב