שעה- 17:00-19:00

מנחה: אילה פישר יועצת לפיתוח קהילות