1. מערכת סייעות רפואיות תהיה פתוחה להגשת בקשות חדשות לשנת תשפ"ג במועדים הבאים בלבד:
 • הראשונה-  01/03/22 ועד לתאריך 31/05/22 – בקשות שיוגשו בתקופה זו ידונו ויאושרו עד לתאריך 01/09/22
 • השנייה- 15/06/22 ועד לתאריך 10/08/22 - בקשות שיוגשו בתקופה זו לא בהכרח ידונו עד לתאריך 01/09/22 ולא בהכרח יאושרו רטרואקטיבית
 • השלישית- 11/09/22 ועד לתאריך 23/09/22 - בקשות שיוגשו בתקופה זו לא בהכרח יאושרו רטרואקטיבית
 • הרביעית –  15/12/22 ועד לתאריך 29/12/22

הערה חשובה: לא יהיה ניתן להגיש בקשה מעבר לטווח התאריכים המצוינים לעיל.

הגישה למערכת תהיה חסומה ולא ניתן יהיה להגיש בקשות, למעט תלמידים המאובחנים כחולים בסוכרת נעורים.

 1. להלן הקריטריונים לסיוע רפואי:
 • טיפול פולשני בשגרה 

התלמיד זכאי לסיוע רפואי אם במסמך רפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות הבאות:

 • מתן חמצן.
 • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום.
 • צנתור שלפוחית השתן.
 • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
 • הזנה דרך זונדה או גסטרוסטום.

 

 • השגחה לשם מניעת סכנת חיים מיידית 

על פי מסמך רפואי *מרופא מומחה שתוקפו לא יאוחר משישה חודשים מרגע הגשת הבקשה לסיוע, הקובע את קיומו של אחד המצבים הרפואיים הבאים:

 • אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי (יותר מ- 2 התקפים בחודש)
 • השגחה למניעת סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית, כגון, לאחר השתלת איברים או קוצב לב.
 • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • אלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי כמסכנת חיים למזונות הבאים בלבד:  חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

כל בעיה / מחלה שאינה מצויינת בקריטריונים הנ"ל לא תידון בפני הוועדה בתחום הבריאות ותידחה על הסף – מיותר לנסות ולהגיש ולקבל דחייה.

 

*מסמך רפואי מרופא מומחה:

יש לוודא כי ע"ג המסמך מוטבע תאריך של עד שישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה מרופא מומחה בתחום מחלת התלמיד,

המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

 • נוירולוג - במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת
 • המטולוג  - במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
 • קרדיולוג  - במקרה של הפרעת קצב / השתלת קוצב לב / טיפול פולשני של מתן חמצן.
 • אנדוקרינולוג  או הרופא המטפל - במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.
 • גסטרואנטרולוג או הרופא המטפל - במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/ הפרעת אכילה חמורה.
 • אורולוג, נפרולוג או הרופא המטפל - במקרה של צורך בצינתור שלפוחית שתן / הפרעה אורגנית במתן שתן.
 • רופא ריאות או הרופא המטפל - במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה
 • אלרגולוג - במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

 

 1. הגשת ערעור – במצב של הגשת ערעור בעקבות דחיית בקשה יש לצרף:
 • אישור מרופא מומחה על הרעה במצב בריאותו/ה ו/או תפקודו/ה של התלמיד/ה
 • דו"ח חינוכי תפקודי מהמוסד החינוכי (גן/בי"ס)

דגש חשוב, ללא הגשת 2 המסמכים הנ"ל בקשת הערעור לא תידון בפני ועדת הערעורים במשרד החינוך

 1. ערעור – ניתן להגיש תוך 14 יום ממועד קבלת/דחיית הבקשה – לאחר מכן הערעור לא יתקבל.
 2. אין להעסיק הורה או בן משפחה של התלמיד כסייעת או מלווה למטרות טיפוליות / השגחה.
 3. לא תאושר העסקה של יותר מסייעת / מלווה אחת באותה כיתה/גן.
 4. לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.
 5. יש להקפיד כי התלמיד שעבורו מוגשת הבקשה רשום במצבת התלמידים של הרשות.

 

את האישורים יש לשלוח עד לתאריך 15.5.22 למייל : litals@m-yehuda.org.il