תושבים חדשים :

תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה , לקראת הקיץ ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

1 .יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם )כולל גילאי 4-3 ,)טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.

2 .תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים: 

  • חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
  • ספח ת"ז של שני ההורים.
  • טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר
  • תשלום עבור תכניות העשרה.
  • ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
  •  הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים )את הטופס ניתן להוריד מהאתר בטפסים להורדה.

** לתשומת ליבכם: בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל וניתן ליצור קשר עם ניצן  באמצעות מספר טלפון: 02-9958874 או במייל-  nitzan@m-yehuda.org.il