קול יהודה- עלון מס' 517

הלוגו של האגף לתרבות יהודית

 

 
 

שבת פרשת צו שבת הגדול

זמני כניסת השבת יום שישי
ט' בניסן תש"פ 3.4.2020

ירושלים: 18:24
 
ת"א: 18:40
 
חיפה: 18:31
 
ב"ש: 18:42

זמני יציאת השבת יום שבת
י' בניסן תש"פ 4.4.2020

ירושלים: 19:38
 
ת"א: 19:40
 
חיפה: 19:40
 
ב"ש: 19:40

לרפואת כל חולי עמנו ישראל,
דבר תורה מיפי הרב אברהם חמו 
 

מסופר על ר׳ ישראל מסלנט
שיום אחד תלמיד שלו בא אליו ואמר לו:אני רוצה לנסוע ולתקן את כל העולם
עונה לו הרב: למה את כל העולם תתחיל בארץ שלנו.
משיב התלמיד: נכון צודק
עונה הרב: ומה עם ״עניי עירך קודמים״
אולי תתחיל בעיר שלך
משיב התלמיד: נכון צודק
אומר הרב: תגיד אולי עדיף לתקן את השכונה קודם
משיב התלמיד: נכון צודק
אומר הרב: אולי תתחיל ברחוב שלך
משיב התלמיד: נכון צודק
אומר הרב: רגע אבל מה עם הבית שלך הכל בסדר שם ?
משיב התלמיד: כן אני יתחיל בבית
אומר הרב: ומה איתך?
כתוב: קשוט עצמך ואח״כ קשוט אחרים
כמה חשוב לבער את הרע מעצמנו
יש מצווה להוכיח את עמיתך שהרי כל ישראל ערבים זה לזה אבל צריך להיזהר בזה מאוד שיבוא ממקום נקי וטהור ובשיא הרגישות
אוהב אותכם מאוד