שנה לצפייה בקובץ 
2009 לחץ כאן
2010 לחץ כאן
2011 לחץ כאן
2012 לחץ כאן
2013 לחץ כאן
2014 לחץ כאן
2015 לחץ כאן
2016 לחץ כאן
2017 לחץ כאן
2018 לחץ כאן
2019 לחץ כאן - אישור תקציב
2019 לחץ כאן