זרוע ביצועית של המועצה בנושאי פיתוח תשתיות, מבני חינוך, מבני ציבור ומערכות ביוב. אגף הפיתוח אחראי על פיתוח וקידום פעילות תיירותית, ושמירה על המועצה כמועצה חקלאית תוך קידום פרויקטים חקלאיים וליווי חקלאי המועצה.

אנו פועלים לניהול, ייזום וביצוע של המשימות שייקבעו על ידי ראש המועצה והמליאה, בכל תחום פיתוח שיידרש, תוך שמירה על אמינות, טיב ביצוע, ועמידה בלוח זמנים.

אנו, צוות במטה יהודה, שואפים לשירות איכותי לכל תושבי ולכל עובדי המועצה, וזאת ללא תנאי וסייג.

יחידות האגף:

  • אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
  • מחלקת חקלאות
  • מחלקת ביוב
  • מחלקת בינוי ותשתיות
  • מחלקת חשמל
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - תפעול ופיתוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית עוזרי מנהלת אגף פיתוח 02-9958946 052-7250946 sarito@m-yehuda.org.il
עליזה משה רכזת תיאום, בקרה ופיקוח בהרחבות 02-9958833 052-7250833 alizam@m-yehuda.org.il
מירי דדון רכזת תחום פיתוח יישובים 02-9958948 052-7250948 mirid@m-yehuda.org.il
ניסן גלבוע סגן מהנדסת לפרויקטים לאומיים ותאום תשתיות 02-9958810 052-7250810 nisan_g@m-yehuda.org.il

מחלקת ביוב

טבלת אנשי קשר - מחלקת ביוב
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אהוד שליו מדור ביוב 02-9958939 052-8700009 ehuds@m-yehuda.org.il
גיל ניר יועץ שטח במערך הביוב 02-9958814 giln@m-yehuda.org.il
סיגל מסורי מזכירה 02-9958770 052-7250770 sigalm@m-yehuda.org.il
צמח עידו אחזקת מערכות ביוב 052-7250889
גל אלי אחזקת מערכות ביוב 052-7250622

אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך

טבלת אנשי קשר - אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי יצחק מחלקת אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך 02-9958863 052-7250863 avii@m-yehuda.org.il
נח יצחק איש אחזקת מבני ציבור 052-7250800
אתי ברששת מזכירה ורכזת מוקד 02-9958668 052-7250668 etib@m-yehuda.org.il

חשמל

טבלת אנשי קשר - חשמל
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ניר מועלם מנהל מחלקת חשמל 02-9958822 nirm@m-yehuda.org.il
אדם וגימה חשמלאי 052-7250902
בועז אליהו חשמלאי 052-7250689
רז יהושוע חשמלאי 052-7250685
יחיאל אלישע הראל חשמלאי 052-7250892
שמוליק מטיאס חשמלאי 052-7250688

מחלקת בינוי ותשתיות

טבלת אנשי קשר - מחלקת בינוי ותשתיות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלדן שמואל רכז תחום בינוי 02-9958861 eldan@m-yehuda.org.il
אליעזר אהרון רכז תחום תשתיות 02-9958741 eliezer@m-yehuda.org.il